Priser

1. Lafteveggene og takstolen av huset 180-300 EUR/m2, mølet etter gulvareal (prisen er avhengig av skillevegg antall, lafteknute type og andre betingelser).
2. Ferdig bygning: 640-1070 EUR/m2, mølet etter gulvareal (prisen er avhengig av kompleksiteten av bygningen, takdekket, gulvdekket og gulvmaterialet, vindu- og dørtype, oppvarmingstype og andre betingelser).
Skattene er ikke inkludert.
For nøringsbygninger 5-15 % rabatt.
Høndlaftet bygnings veggene av 22-36 cm (mindre enden) tømrerne av grantre eller furutre 22-30 cm hogd eller høvlet tømrerne av grantre eller furutre.
.

Lafteknuter:

Norsk lafteknute

Russisk lafteknute

Tysk- Tyrolsk (Latvisk) lafteknute

Pinne lafteknute - Eksempel

Polsk lafteknute

Sadel lafteknute (Kanadisk)

 

Prisliste for lekeplass elementer
Fuktighet av tømmer 18-35 %

View / download pricing brochure .pdf